o mně

Vyrůstla jsem v malém městě a jako malá trávila hodně času na stráni v sadu s tatínkém. Když se mne ptali, čím chci být, úplně první povolání co mne napadalo bylo malířka. Jen jsem si neuměla představit, že bych měla malovat ty nudné akademické obrazy. Asi nejvíce mne dodneška fascinuje procházet se starými městečky, místy a krajinnou. Vnímat jejich atmosféru, genius loci. Život mne zavál do různých koutů Evropy, ale třeba i do Jižní Ameriky a na Kavkaz.

Vystudovala jsem fakultu architektury ČVUT obor architektura a urbanizmus s modulem zahradní a krajinná tvorba. Během studie jsem v rámci stáže Erasmus navštěvovala i UPC v Barceloně. Pracovala jsem v architektonických ateliérech, věnovala se péči o památky a územnímu plánování. Postupně jsem začala přibírat svoje vlastní projekty a vize. Nyní již podnikám a věnuji se tomu co mne naplňuje a přináší mi radost a užitek ostatním.


Pracovní zkušenosti

2022 - samostatné podnikání na "plný úvazek" 

2019 - 2022 MěÚ Nýřany - územní plánování 

2018 - 2019 AVE architekt a. s.

2015 -2018  maminka na mateřské dovolené

2011 -2015 Národní památkový ústav v Plzni - odborný garant v území                 

2009  Mastný - architektonická projektová kancelář

2007 -2008 TaK s. r. o. Tichý a Kolářová architektonická a inženýřská kancelář

                                      Studium 

2009 -2012 ČVUT fakulta architektury, magisterský obor architektura a urbanizmus - modul zahradní a krajinná architektura

2009-2010  UPC Barcelona/ETSAV- fakulta architektury - Erasmus  

2005-2009 ČVUT fakulta architektury, bakalářský obor architektura a urbanismus