Zahradní a krajinná architektura

Navrhuji zahrady, parků, terasy v souladu s vámi a principy udržitelnosti.

Jste pro důležitý vy, jako klienti, zahrada a příroda a snažím se vytvářet mezi vámi soulad.

Nejdříve si spolu promluvíme o vašich představách, vašem záměru. Pak udělám návrh - koncept, který spolu podrobně proberem a nakonec zpracuji finálni dokumentaci dle domluvy.

Projekty

Návrh konverze Piettových papíren v Plzni

 - zaměřeno na urbanismus a krajinné úpravy

Návrh se zabýval obnovou brownfieldu plzeňských papírem. Mezi hlavní principy návrhu pařilo zapojení území do stávající struktury města, soběstačnost území v rámci města, podpoření stávajícíc hodnot území, otevření území okolí, řece a vytvoření prostředí, které by měli lidé rádi a starali se o ně.

Byl zde navržen system bioswales, jezírek a odpočívacích zón.


1968 invaze sovětských vojsk
1968 invaze sovětských vojsk

Slavonice - mezinárodní worskhop

Návrh vytvořený v mezinárodní týmu se studenty s USA zaměřující na "renezanční" město Slavonice a jeho potenciál. Návrh zahrnuje i mimo jiné koncept historické procházky, která má vyprávět část historického příběhu České republiky a Rakouska.

1989 - sametová revoluce
1989 - sametová revoluce
1939 - 2. světová válká - nacizmus
1939 - 2. světová válká - nacizmus

Park Rokytka

Návrh parku v rámci většího urbanistického celku povodí Rokytky s návazností na rezindenční čtvrť. Návrh rozpracován až do realizačního projektu.